Tijdens de Kunstschouw van 16 t/m 24 juni 2012 realiseren we in de uitgebreide tuin van Atelier de Bovenkamer een installatie die voortkomt uit het thema ‘in een begin’, een onderwerp dat ons al langer bezig houdt. En omdat we dit jaar in workshops bezig zijn met een vraag van Foucault ‘Waarom niet van ons leven een kunstwerk maken’, zullen we beide thema’s met elkaar verbinden.

Maar werkend en verwerkend komen we uit op ‘Palimpsest’, als titel van de installatie; ofwel het pellen, onderscheiden, herschikken en herschrijven van wat we aan gelaagdheden aantreffen, zowel in de thema’s, het landschap als in ons eigen werkproces.

Met de woeste en ledige aarde op deze nieuwe plek, komt dit alles letterlijk uit- en van de grond. Hoe onbeschreven is dit woest en ledig eigenlijk? Hoe onbevangen werkt kunst? Ieder moment is op te vatten als ‘in een begin’ van een toekomst. Elke plek biedt zo’n begin: hier, nu en ook wat je toekomt vanaf de horizon. Zo spelend met tijd en ruimte, ontstaat een speelse en verwachtingsvolle visie. Een toekomst die, in de ogen van veel mensen, op ‘het spel’ lijkt te staan. Een spel dat ons parten speelt.

Je kan je afvragen: wat speelt er dan eigenlijk? Het scherende licht.  Alles wat aanwezig is op het terrein biedt, in dat licht bekeken, een andere aanblik.  De geest die rondwaart en de beelden die daar uit voortkomen doen ‘stof’ opwaaien.  Stof tot reflectie.

Ook de tweede versie van ‘ExLibris’ is aanwezig; de eerste versie stond 9 maanden in de Kloostertuin van Museum Elburg.

Tijdens deze Kunstschouw verzorgt work#art de interactieve workshop ‘je leven een kunstwerk’.

Voor fotoreportage klik hier

Kunstschouw Zeeland