WHLogovoorwebsite achterg fffcec

Het is alweer een poosje geleden dat we de oprichtingsvergadering van Stichting workheart hebben gehouden.

Inmiddels zijn we als stichting actief; voorlopig met het zorgen voor financiele middelen om aan het werk te kunnen gaan.
Ondertussen buitelen de nieuwe plannen die we als stichting willen gaan realiseren over elkaar heen.

Dit willen we met onze stichting:

  • het ontwikkelen, het produceren en zo mogelijk het tentoonstellen in binnen- en buitenland van kunstprojecten en – installaties in de breedste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met diverse kunstenaars en/of diverse kunstdisciplines;
  • het promoten van eigen kunstproducten en het tentoonstellen hiervan in de eigen toonzaal of op andere locaties;
  • het ontwikkelen, het realiseren en het produceren van kunstwerken in opdracht en/of in situ, al dan niet in samenwerking met
    meerdere kunstenaars en/of kunstdisciplines;
  • het organiseren van educatieve activiteiten, lezingen en presentaties ter promotie van kunstwerken in binnen- en buitenland;
  • het ontwikkelen van een serie seminars/workshops o.a. ‘Je leven als kunstwerk’

Dit alles vanuit de visie dat kunst een noodzaak is voor een gezonde, zich ontwikkelende maatschappij. Duurzaamheid,
samenwerking en “cross border” zijn hierbij een uitgangspunt.

foto oprichtingsvergadering