Uitkijk

Sinds 2004 werken Douwe Buwalda en Bert van der Sluijs samen bij het realiseren van kunstprojecten.
Vanaf 2011 brengen ze die uit onder de merknaam: work#art®

work#art – gewaagd en afgewogen – brengt reflection into action

 
Doordat we een duo vormen, is onze aanpak dynamisch van karakter en voortdurend in verandering qua invalshoek, vormgeving en perspectief. Nadruk ligt daarbij op de kwaliteit in benadering van kunst, via kunst vanuit onze eigen professionele criteria. Als vitaal bedrijf zijn we erop uit om een levend organisme te vormen. Work#art wil als klankbord participeren, meemaken en zo bijdragen aan de culturele ontwikkeling die we als samenleving doormaken. We zien onze kunst als materialisering van besef in ontwikkeling op het hoogste niveau. Als een gewaarwording die zich organisch ontwikkelt vanuit onze natuurlijke impuls.

Met andere woorden:  wat we doen gaat bewust niet volgens een vooropgezet plan of een vooringenomen standpunt. Meestal dient er zich gaandeweg een werkwijze aan en die doet zich dikwijls anders voor dan wij bij aanvang voor ogen hadden.
Eigenlijk spreken wij liever niet van maken: het is eerder een vorm van meemaken wat we doen. Zo krijgen het werk en wij letterlijk een beeld voor elkaar waar we, achteraf bezien, via elkaar, op uit waren. Een beeld dat als gedaante tot stand komt, doordat ons aandeel uiteindelijk stil komt te liggen.
Een startpunt steeds op het punt om in te springen. Een uitgangspunt en invalshoek van waaruit we een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar een gezamenlijk verklaarde behoefte of verwachting: een gat in de grip op wat er gaande isEen klankbord.

Installaties zijn voor ons de beste uitingsvorm, omdat we hierin mogelijk kunnen maken dat kunstwerk, makers, omgeving en publiek, elkaar op een evenredige manier beïnvloeden.
We gebruiken meestal gevonden materialen en voorwerpen om mee te werken. Historie geeft daarin een onverwachte invulling. Ondersteboven en binnenste buiten , worden gekende vormen opeens wonderbaarlijk veelzeggend. Inhoud en vorm geven plotseling een nieuwe wereld prijs. Geplaatst in een bestaande omgeving, laat ons werk die ruimte meewerken een beeld opnieuw te beleven en te ervaren.
Een avontuur.

work#art
art is at the heart of development

art embraces diversity
art integrates cultural, social, political, and scientific norms
art is an investment in humanity
art is working in its go
art is
where
the heart is

roots are connected in open air

DSC07228SONY DSC 

 Kampen NL, Douwe Buwalda & Bert van der Sluijs©