Sinds de oprichting van Stichting workheart zijn we bezig alle doelen die neergelegd zijn in de stichtingsakte te verwezenlijken.
Hieronder is het stuk dat, afgeleid van de stichtingsakte, is geschreven afgedrukt; dit verwoordt ons streven!

wh f website

MISSIE

Stichting workheart vitaliseert.
Het stelt mensen in gelegenheid om zichzelf ten diepste te ervaren en vanuit hier authentiek en vrijmoedig contact te maken en te voorschijn te komen.

Stichting workheart faciliteert dit middels diverse activiteiten.

VISIE

Stichting workheart beleeft dat de aarde ‘leven’ mogelijk maakt, een faciliterende globe waar we respectvol deel van uitmaken.
Een duurzame wereld waarin mensen hun eigen avontuur bedrijven. Het eigen leven als kunstwerk vormgeven en vanuit authenticiteit vrijmoedig interacteren met die wereld. Onderlinge verschillen werken vitaliserend, transformerend en aangenaam.
De vervulling is een doel op zich.
De reis is het walhalla.
Een continuüm.
Poëzie.

IN DE PRAKTIJK
De activiteiten die stichting workheart ontplooit zijn een katalysator in de vervulling van de missie en visie.

De activiteiten vinden plaats binnen drie sectoren:

1. Kunst en Cultuur – Beoefening van Kunst en Poëzie

 •  Installaties; Maken van kunstobjecten die de omgeving betrekken. Context en kunstwerk dagen elkaar uit.
 •  Autonome beelden; Maken van kunstobjecten die op zich staan. Beelden die in iedere context geplaatst kunnen worden. Kunnen een installatie worden.
 •  Design; Het maken van kunstobjecten met een praktisch nut. Dit kan spiritueel, maar ook gewoon heel praktisch,
 •  Performance; Een kunstzinnige act waarbij het publiek aanwezig is bij wat wij doen. Soms is deze gepland, soms ontstaat ze door   participatie/interactie met het publiek.
 •  Poëzie; al dan niet in samenhang met een beeld.

2. Welzijn – Sociaal Cultureel Werk

 • Internationale samenwerking: Maken van kunstobjecten waarbij gast en gastland elkaar uitdagen op het gebied van Kunst en Cultuur . Verwondering en afstemming t.a.v. elkaar: work#art / publiek, kunstenaars gastland etc.
 • Leven als Kunstwerk; Mensen samenbrengen rond een kunstwerk) en een in context te plaatsen thema: Kwaliteit van (Samen) Leven (bijv.) Participerend begeleiden in TGI werkvorm. Kan uit ‘uitvoering’ leiden.
 • TGI Kunstwerk als product in begeleidingsproject; Het maken van kunstobjecten met een toepasselijk karakter. Verbeelding en voorstelling ziel/missie van een bedrijf ( >Products)
 • Workshop; Een kunstzinnige activiteit rond ‘wat er in samenwerking komt kijken bij de eigen voorstelling’. Leerervaring door interactie.
 • Broedplaats: Op het vestigingsadres gelegenheid bieden aan kunstenaars vanuit diverse disciplines om in een artistieke omgeving geinspireerd te raken en tot nieuwe kunst te komen al dan niet in samenwerking met elkaar en/of work#art.

3. Onderwijs – Groepstraining

 • Begeleide Intervisie (via TGI*): Begeleiden van een groep bij het leren reflecteren op eigen functioneren in een werkvorm die gericht is op leren mét elkaar en ván elkaar.
 • Werkbegeleiding: Praktische ondersteuning en feedback tijdens het vertalen van ideeën in materiaal en het product. Het werkt wat men doet, men krijgt grip op wat men doet.
 • Training: Begeleiden van een groep bij leren door ervaren door doen in een werkvorm die gericht is op leren mét elkaar en ván elkaar.
 • Lezingen: Kunstbeschouwing

work#art-Spiraal+trefwoorden

* TGI Bij groepsprocessen en ervaringsgericht leren werken we graag vanuit het kader van Thema Gecentreerde Interactie (TGI) om het ‘samen leren’ vorm te geven. Met het vierfactorenmodel wordt de complexe werkelijkheid rond een thema inzichtelijk en hanteerbaar voor deelnemers en begeleiders. TGI is gericht op het stimuleren van zelfsturing; er wordt geoefend met participerend leiderschap en gestuurd op eigen leiderschap.
het vierfactorenmodel in TGI

Het = de taakstelling
Wij = de deelnemers
Ik = de deelnemer / de participerend leider
Globe = de context (cultuur en organisatieontwikkeling)

Schema afbeelding MGI+web achtergrondkleur

Door de verbindingen te onderzoeken tussen de punten van de driehoek in de bol wordt een kader gerealiseerd waarin men elkaar op een ander niveau kan leren kennen en kan ondersteunen.

Voor ons, als kunstenaarsduo werkend onder de merknaam work#art, werkt de kunst die wij maken als een katalysator. Het gebruik van oude materialen als ‘doorleefd’, versterkt dit effect.
In onze samenwerking laten we de verschillen tussen ons, voor ons werken. De kunst die ontstaat is iets,dat we los van elkaar niet hadden kunnen verzinnen of tot stand hadden kunnen brengen.
Het proces daartoe is confronterend, verwerkend en reflecterend.
Poëzie en dynamiek tegelijkertijd.
Voortdurend in verandering qua invalshoek, vormgeving en perspectief.

work#art
art is at the heart of development

art embraces diversity
art integrates cultural, social, political, and scientific norms
art is an investment in humanity
art is working in its go
art is
where
the heart is

roots are connected in open air

Voor een nog meer poëtische benadering van onze missie en visie