work#art=B&D

Bert van der Sluijs   &    Douwe Jan Buwalda

We volgden beiden aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort een opleiding als docent handvaardigheid.

Douwe

Na een tijdje binnen de wereld van theater en   beeldende kunst te hebben gewerkt, richtte mijn aandacht zich meer op de werking van expressie en waarneming in relationeel en communicatief opzicht. Ik zocht de wereld van de beeldtaal op en vond daarin een eigen wijze van benadering. Hierin ben ik uit op de oorspronkelijke betekenis die in woorden en woordverbanden besloten liggen. Ook breng ik de indrukken die ik om me heen opdoe in contact met ingevingen die spontaan in me opkomen. Wat op een intuïtieve manier ontstaat, werk ik verder uit naar een natuurlijke benadering en verkenning van de zinnen zelf. Zinnen die in wezen verlangen een werking te krijgen die hen vanuit hun authentieke geaardheid eigen zijn. Zo komt mijn wijze van uitdrukken in een steeds ongekunstelder vaarwater terecht. De woorden en zinnen gaan als ‘vanzelfsprekend’ stromen en hebben hun invloed op elkaar en op de lezer, naar de mate waarin deze ontvankelijk is.
Deze benadering pas ik ook toe in mijn werk bij alle vormen van begeleiding die ik verzorg. In workheart reflections run ik een eigen praktijk voor supervisie en coaching voor professionals uit alle mogelijke beroepsgroepen.
Daarnaast schrijf ik teksten en poëzie, die ik per gelegenheid vormgeef en projectmatig inricht naar doel en omstandigheden.

 Bert

Een aantal jaren heb ik lesgegeven aan centra voor creatieve vorming in Enschede en Kampen.
Daarna werkte ik 25 jaar als decorontwerper en -bouwer bij theater, film en televisie.
Ik heb o.a.bij de theatergroepen ‘Lijn Negen’, ‘De Blauwe Zebra’, ‘De Gebroeders Flint’ en ‘Vis-a-Vis’ de decors ontworpen en gebouwd.
Voor diverse omroepen en productiemaatschappijen heb ik de art-directie gedaan en ook decors ontworpen en gebouwd.
Gaandeweg heb ik me gespecialiseerd in special-effects met de nadruk op constructies waarin veel recycling is toegepast.
Al die tijd was ik ook bezig met het maken van autonome kunst.
In mijn beelden verwerk ik gevonden voorwerpen of onderdelen daarvan.
Ik ontdoe ze van hun oorspronkelijke functie en componeer met deze vormen een geheel nieuw beeld waarin ironie, beklemming en vreugde om de voorrang strijden.
Een aantal van deze werken hebben tentoongesteld gestaan in beeldentuinen en galeries.
Met andere heb ik deelgenomen aan bijvoorbeeld kunstroute zoals Weg van Kunst in Kampen.

Sinds 2003 werken we steeds intensiever samen en vormen we het collectief AndArt, wat in 2011 overgaat in work#art.
Inmiddels een gedeponeerde merknaam, onder de paraplu van kunstbedrijf Stichting workheart.
Met als vestigingsadres: IJsselkade 25, 8261 AB  Kampen.
Hier is onze Toonzaal, kantoor en AIR-voorziening.(voor bezoekers-info zie: contact)

Doordat we een duo vormen, is onze aanpak dynamisch van karakter en voortdurend in verandering qua invalshoek, vormgeving en perspectief. Nadruk ligt daarbij op de kwaliteit in benadering van kunst, via kunst vanuit onze eigen professionele criteria. Als vitaal bedrijf zijn we erop uit om een levend organisme te vormen. work#art wil als klankbord participeren, meemaken en zo bijdragen aan de culturele ontwikkeling die we als samenleving doormaken. We zien onze kunst als materialisering van besef in ontwikkeling op het hoogste niveau. Als een gewaarwording die zich organisch ontwikkelt vanuit onze natuurlijke impuls.