Nadat de eerste twee Warme Wintermiddagen enthousiast zijn ontvangen, loopt de derde alweer vol.
Deze keer gaan we beelden laten zien van o.a. het Cham Museum in Danang en van tempels en voorwerpen
in My Son, het religieuze centrum van de Cham cultuur in Centraal-Vietnam ( 2e tot 17e eeuw). Door handelscontacten overzee werd de cultuur van de Cham sterk beïnvloed door de hindoe-religie vanuit bijvoorbeeld Java. Het was een eenvoudige cultuur die de goden en het goede diende en dat op een prachtige manier vormgegeven heeft.

Op dit moment zijn er nog maar een paar plaatsen vrij. Opgeven kan bij Rietje: info@workheart.nl
Mochten er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan gaan we een tweede datum zoeken, zodat iedereen die wil kan komen.

Tijd:    zondag 15 maart 14.30u
Plaats: Huize Maria, IJsselkade 25 in Kampen
Prijs:   naar draagkracht tot € 12,50
parkeren op zondag is gratis

Wees allen welkom op een nieuwe expeditie naar Vietnam!