image1

Persbericht in De Brug van 22 november 2016

Kunstenaars luiden noodklok

KAMPEN – Zes professionele kunstenaars werken aan een gezamenlijke expositie in het gebouw van de voormalige U.L.O. aan de le Ebbingestraat 12.
De titel van de expositie is “#KLEM“. Die naam is niet toevallig gekozen. Het is een verwijzing naar de situatie van een groot aantal kunstenaars in Kampen. Voor velen van hen geldt dat hun experimentele werk niet makkelijk om te zetten is in verdiensten, zoals dat bij reguliere ondernemers het geval is. Om hun werk te kunnen doen zijn ze aangewezen op . betaalbare ateliers. Het gebouw aan de Ebbingestraat 12 wordt anti-kraak verhuurd door de gemeente Kampen aan Stichting Ateliervoorziening Kunstenaars Kampen (STAKK). De #STAKK zet zich in om geschikte, betaalbare ateliers in Kampen te verhuren aan (momenteel ca. 50) kunstenaars. Door de verkoop van het pand aan de Ebbingestraat raken de kunstenaars hun atelier kwijt en weten ze niet waar ze dan naar toe moeten. “Kortom: we zitten behoorlijk #KLEM”, zeggen ze.
Deze expositie is een van de wegen om hier aandacht voor te vragen bij publiek, bedrijven en overheid.

De expositie is te zien op 3 en 4 december, 9 tot en met 11 december en op 16 tot en met 18 december van 10.00 tot 16.00 uur.

foto van Artist duo work#art. Op de foto is één van de geëxposeerde werken van work#art te zien