Rek l en Rek ll

Omgang, een autonome installatie
www.workheart.nl

Als duo zijn we uit op contact met het werk dat tussen ons beiden ontstaat. Wij maken het werk mee en het werk maakt ons mee. In de omgang van work, art en werkers met elkaar komt gaandeweg een proces op gang: work#art.

Nu zoekt het art#work zich een plek. Door haar omgang met de ruimte in de omgang van ‘t gebouw. In die glazen schil; een overvloedig belichte omloop, krijgt de werking zijn beloop in de ontmoeting met het publiek.

Vlak onder de schil zitten vaak veel essentiële voedingsstoffen. Daar kan de invloed van het werk goed rijpen. We nodigen het publiek uit tot reflectie en reactie over de uitwerking. Hoe ga je om met wat er gaandeweg bij je opkomt? Ben je een dun- of een dikschiller. Eet je met schil en al? Laat het in ieder geval smaken.

                                 
ExLibris                                           Jonge Loot                                       Balanswagen                                   Presence of absence

Autonome installatie met de onderdelen:

1. Balanswagen.
2. Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek.
3. Rek1 & Rek2.
4. Presence of Absence.
5. ExLibris-3.

Verkoop- of huurprijzen op aanvraag.

                                                              

Op zondagmiddag 24 april was de opening in het CAH Vilentumgebouw in Dronten. Het komende halfjaar staat daar de installatie ‘Omgang’ tentoongesteld binnen een groepsexpositie met zes andere kunstenaars. Al vanaf de weg is de 5 meter hoge, derde versie van ExLibris te zien en eenmaal binnen is het ‘work#art spoor’ gemakkelijk te volgen. Deze expositie speelt zich af in de buitenste schil van dit duurzaam ontworpen en gebouwde gebouw, voor de landbouwhogeschool in Dronten. Ze draagt symbolisch bij aan ‘het in het cambium gevormde materiaal dat van essentieel belang is voor het leven in al zijn facetten’.
De expositie is voor iedereen toegankelijk tijdens de openingstijden van het CAH Vilentum gebouw (De Drieslag 4, Dronten). De openingstijden zijn niet meteen op internet te vinden; daarom dit algemene nummer: 088 020 6000.

De tentoonstelling is een initiatief van de Stichting Kunstraad Dronten.
http://www.kunstraaddronten.nl/